Deca od V do VIII razreda

Kursevi engleskog jezika za decu školskog uzrasta od V do VIII razreda su organizovani po programu Smash. Na ovom nivou učenja jezika akcenat se stavlja na govor, konverzaciju između predavača i polaznika, polaznika i polaznika, kao i na konverzaciju na zadatu temu. Osim konverzacije po nastavnom planu i programu obrađuju se gramatičke jedinice predviđene za određeni nivo znanja, i provera stečenog znanja kako bi se direktno imao uvid ukoliko je nešto propušteno i na čega se posebno treba obratiti pažnja.

U okviru nastavnog programa predviđene su samostalne prezentacije polaznika, izbor teme i način prezentacije je slobodan izbor svakog polaznika. Kroz ovakav vid rada proverava se stečeno znanje, a polaznicima se omogućava da im prezentacija predstavlja deo završnog testa.

Prezentacije polaznika:

Comments are closed.